Rezervace drah

Máte zájem o rezervaci bowlingových drah? Neváhejte využít náš online rezervacní systém a rezervovat si dráhu hned ted!
Rezervovat

 

Provozní řád22.09.2009

Vážení hosté, děkujeme Vám, že jste navštívili bowlingovou hernu Radava. Naše herna je vybavena 12-ti profesionálními dráhami Brunswick umístěnými ve dvou podlaží. Pro provoz těchto drah, Vaši spokojenost a bezpečnost platí následující provozní řád:

 

1.

Na rezervované dráhy je nutno se dostavit 10 minut před započetím rezervace. Při nedodržení této podmínky může být dráha pronajata jinému zákazníkovi.

2.

Zájemci o pronájem drah jsou povinni se před vstupem na dráhu zaregistrovat u obsluhy drah.

3.

Vstup na dráhy je povolen pouze v obuvi určené pro bowling. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv si ji mohou bezplatně zapůjčit při registraci. Používání zapůjčené obuvi bez ponožek je z hygienických důvodů zakázáno.

4.

Vstup do prostoru drah za faulovou čáru je zakázán.

5.

Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.

6.

Svévolná manipulace s příslušenstvím drah a zařízením herny je zakázána. Při jakékoliv závadě na dráze či ostatním zařízení herny upozrněte obsluhu herny.

7.

Vstup hráčů do prostor určeným pouze pro personál je zakázán.

8.

Při hře se prosím chovejte ohleduplně, nehrajete sami.

9.

Zařízení herny neničte a používejte dle pravidel bowlingu.

10.

Ukončení hry oznamte obsluze, na základě odehraného času Vám bude vystaven účet. Drobné provozní závady, které způsobí přerušení hry na krátkou dobu nemohou být odečteny z placeného času.

11. 

Před odchodem odevzdejte zapůjčenou obuv.

12.  

Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese herna odpovědnost.

13.

Při opakovaném porušování tohoto provozního řádu může být hráč vykázán z prostoru herny.


 


Copyright Bowling RADAVA © 2017