Rezervace drah

Máte zájem o rezervaci bowlingových drah? Neváhejte využít náš online rezervacní systém a rezervovat si dráhu hned ted!
Rezervovat

 

Pro školy14.02.2017

Otevřený dopis ředitelům škol, učitelům a rodičům:

Vážení,

v loňském roce jsem měl možnost sbírat zkušenosti v Německu, Belgii, Holandsku a Dánsku: Zaujala mě šíře zapojení škol a výchovných institucí do aktivit připravovaných bowlingovými kluby. Oslovili jsme též výchovné pracovníky, učitele a rodiče a zjišťovali zájem o bowling a hledali formy a cesty, jak nejlépe a bez velkého finančního zatížení škol nebo rodičů zprostředkovat dětem seznámení s bowlingem-sportem i zábavou, který je populární na všech kontinentech a patří do desítky nejvíce provozovaných sportovních aktivit.

Již dva roky prožíváme zvýšený zájem dětí o vstup do dětského programu našeho sportovního bowlingového klubu. Před koncem roku i pololetí k nám přicházely celé třídní kolektivy a jejich nadšení bylo opět velmi inspirativní.

Proto jsme uskutečnili a budeme opakovat seminář o bowlingu pro učitele. Jednáme s vybranými školami o možnosti zařazení kroužku bowlingu do programu školou podporovaných mimoškolních aktivit. V této činnosti nám pomáhají členové sportovního klubu Radava (hráči I. a II. celostátní bowlingové ligy, členové juniorského družstva, úspěšní účastníci mistrovství republiky a vítězové řady turnajů).

Uskutečnili jsme řadu ukázkových bowlingu v rámci hodin tělesné výchovy a organizovali jsme několik školních turnajů pro žáky v rámci sportovního dne.

Velmi rádi bychom Vám nabídli ucelenější program seznamování žáků a studentů s bowlingem v naší herně formou 1. lekce hry (cca dvouhodinový blok až dopolední program) v rámci rozšířené hodiny tělocviku nebo třídního nebo ředitelského sportovního dne pro vybrané třídy nebo pro celou školu. Kapacita naší herny umožňuje efektivní instruktáž a hru i skutečně velkému kolektivu žáků. Vlastní organizaci a průběh plně zajistíme. Prostorové řešení naší herny umožňuje jak plné vyžití žáků a studentů, tak i zajištění jejich bezpečnosti. Sportovní část doplníme lekcí stolování s praktickými ukázkami přímo v restauraci klubu.V zájmu finanční dostupnosti jsme projednali s některými našimi partnery podporu podobných akcí.

V případě Vašeho zájmu rádi vyhovíme specifickým požadavkům třídních nebo školních kolektivů. Neváhejte a kontaktujte prosím vedoucího střediska BOWLING RADAVA.

Na brzkou shledanou se těší

Milan Kotáb Vedoucí projektu BOWLING RADAVA


 


Copyright Bowling RADAVA © 2017